Дисципліни вільного вибору студента ПО

Каталог вибіркових дисциплін вільного вибору студента спеціальності 013 Початкова освіта

Додаток 2

1.2. Вибіркові дисципліни

 Дисципліни за вибором ВНЗ

 1. Політологія
 2. Іноземна мова
 3. Педагогічна інноватика
 4. Основи інклюзивної освіти
 5. Історія педагогіки
 6. Практичний курс англійської мови
 7. Безпека життєдіяльності та цивільний захист
 8. Основи педагогічних досліджень
 9. Педагогічна інноватика

Дисципліни вільного вибору студента

 1. Соціологія
 2. Основи правознавства
 3. Економіка праці
 4. Актуальні проблеми економіки
 5. Релігієзнавство
 6. Трудове право
 7. Сімейне право
 8. Педагогічна етика
 9. Основи економічної теорії
 10. Методика хореографічної роботи в ПШ
 11. Основи хореографії з методикою навчання
 12. Організація педагогічного процесу в початковій школі
 13. Педагогічний менеджмент
 14. Дошкільна педагогіка
 15. Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва та художньої праці
 16. Теорія та методика фізичного виховання та валеологічної освіти
 17. Ознайомлення дітей з довкіллям та розвиток рідного мовлення
 18. Теорія та методика формування елементів математичних уявлень та ознайомлення дітей з природою
 19. Соціальна психологія
 20. Етнопсихологія
 21. Психологічна консультація
 22. Практикум з математики
 23. Авторські методи навчання англійської мови
 24. Література та інклюзія
 25. Технологія проектування в початковій школі
 26. Основи здоровʼязабезпечення
 27. Екологія дитинства
 28. Основи культури і техніки мовлення
 29. Основи риторики
 30. Основи комунікативної діяльності майбутніх вчителів початкових класів
 31. Основи формування комунікативної компетентності молодшого школяра
 32. Особливості проведення уроків у малочисельній школі
 33. Музично-гурткова робота в початковій школі
 34. Музична грамота вчителя початкової школи
 35. Практикум зі шкільного музичного репертуару
 36. Технології соціально-педагогічної діяльності в ПШ
 37. Розвиток творчих здібностей молодших школярів
 38. Інноваційні концепції музичного виховання учнів
 39. Формування лексико-народознавчої компетентності майбутніх вчителів початкової школи
 40. Практикум з методики математики
 41. Методика розвязування задач з логічним навантаженням
 42. Нетипові методи розв’язування математичних задач
 43. Методика виховної роботи
 44. Психотерапія з практикумом
 45. Психолого-педагогічний експеримент