013 Початкова освіта

І. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов’язкові дисципліни

 1. Історія України
 2. Історія української культури
 3. Українська мова ( за професійним спрямуванням)
 4. Філософія
 5. Фізична культура

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов’язкові дисципліни

2.1.1. Теоретична підготовка

 1. Основи педагогіки зі вступом до спеціальності
 2. Сучасні інформаційні технології з основами інформатики та програмування
 3. Загальна психологія
 4. Анатомія, фізіологія дитини з основами генетики та валеології
 5. Дидактика
 6. Педагогічна психологія
 7. Теорія і методика виховання
 8. Педагогічна майстерність
 9. Математика
 10. Сучасна українська мова з практикумом
 11. Основи природознавства та суспільствознавства
 12. Методика навчання освітньої галузі “Математика”
 13. Методика навчання української мови
 14. Дитяча література та методика навчання літературного читання
 15. Методика навчання інформатики
 16. Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»
 17. Методика навчання освітньої галузі “Суспільствознавство”
 18. Методика трудового навчання
 19. Методика навчання освітньої галузі “Здоров’я і фізична культура”
 20. Музичне мистецтво з методикою навчання
 21. Образотворче мистецтво з методикою навчання
 22. Технології навчання освітніх галузей у початковій школі

2.1.2. Практична підготовка

 1. Атестація (фаховий екзамен з фундаментальних дисциплін початкової освіти)
 2. Атестація (комплексний екзамен із окремих методик початкової освіти)
 3. Виробнича практика 2
 4. Курсова робота з спеціалізації
 5. Виробнича практика 1
 6. Навчальна практика
 7. Курсова робота з педагогіки
 8. Курсова робота з методик