Захист виробничої педагогічної практики студентів ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта»

 

Нещодавно на платформі ZOOM  відбувся захист виробничої педагогічної практики студентів ІІІ курсу спеціальності «Початкова освіта» заочної форми навчання. Практика спрямована на формування у студентів комплексу вмінь і навичок, необхідних для виконання функцій вчителя початкових класів та вихователя, для здійснення всієї системи навчально-виховної роботи з учнями в закладах освіти.

Виробнича педагогічна практика передбачає самостійну роботу студентів з методичною літературою, систематичне спостереження і аналіз педагогічного процесу, вивчення досвіду роботи кращих вчителів. Цей період навчального процесу доцільно розглядати також як можливість удосконалення навичок науково-дослідної роботи з актуальних проблем педагогіки, психології, методики викладання фахових дисциплін.

Метою педагогічної практики є:

– оволодіння формами, методами, засобами, новітніми технологіями здійснення освітнього процесу в навчальних закладах різних типів;

– формування у студентів вмінь застосовувати теоретичні знання в практичній діяльності, усвідомлення професійної значущості цих знань; виховання потреби постійного удосконалення професійних знань, умінь навичок та педагогічної майстерності;

– розвиток творчої ініціативи.

Вітаємо студентів та бажаємо успіхів!