Історія

Кафедра педагогіки та психології

Коломийського навчально-наукового інституту

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

імені Василя Стефаника»

 

Кафедра педагогіки і психології створена у результаті поділу кафедри гуманітарних дисциплін 06 червня 2006 року.

Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес за напрямами підготовки 6.010102, 013  Початкова освіта, 6.010201 Фізичне виховання,  014  Середня освіта (Фізична культура),

6.030102, 053  Психологія, спеціальностями 7.01010201  Початкова освіта, 7.01020101  Фізичне виховання, а також за іншими напрямами підготовки та спеціальностями інституту, де читають курси з психолого-педагогічних дисциплін.

Очільниця кафедри кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Поясик Оксана Іванівна.

На кафедрі працює 6 штатних викладачів: кандидат педагогічних наук, доцент Поясик О. І., кандидати психологічних наук доцент Микитюк Г. Ю., кандидат психологчних наук, доцент Петрів О. П., кандидат психологічних наук, старший викладач Юрченко І. В., кандидат педагогічних наук, доцент Лаппо В. В., майстер спорту України міжнародного класу, суддя національної категорії Чепіль М.В. та старший лаборант Марчук Л. П.

Окрім штатних працівників навчальний процес забезпечують сумісники-викладачі випускаючих кафедр Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Наукова проблема кафедри, над якою працюють викладачі – «Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції». Матеріали наукових досліджень видано в колективній монографії «Західна Україна: історико-культурний та етнолінгвістичний аспекти (друга половина ХІХ – ХХІ ст.)» 2015 р.