Програма та розклад роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми “Психологія”

ПРОГРАМА

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми “Психологія” (IDу ЄДЕБО 15825), рівень вищої освіти – бакалавр (справа № 122/АС-20), у Державному вищому навчальному закладі “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, Коломийський навчально-науковий інститут

  1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЗВО.

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

  1. Загальні умови роботи експертної групи

2.1. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час.

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

2.5. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою м. Коломия, вул.Лисенка 8, ауд.401.

Розклад роботи експертної групи

 

Час Зустріч або інші активності Учасники
День 1 – (11 березня 2020)
0830–0900 Приїзд експертної групи до ЗВО (ауд.401)
0900–0930 Організаційна зустріч з гарантом ОП. (ауд.401) Члени експертної групи;

гарант ОП

0930–1000 Підготовка до зустрічі 1

(ауд.401)

Члени експертної групи
1000–1030 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

(ауд.401)

Члени експертної групи;

Представники ЗНО:

·         Микитюк Галина Юріївна, гарант ОП;

·         Плекан Юрій Васильович, директор навчально-наукового інституту;

·         Поясик Оксана Іванівна , завідувач кафедри педагогіки і психології , у якому реалізовується ОП;

·         Слипанюк Ольга Василівна, заступник керівника ЗВО з навчальної роботи.

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2. (ауд.401) Члени експертної групи
1100–1200 Зустріч 2 з академічним персоналом

(ауд.401)

Члени експертної групи;

Микитюк Галина Юріївна, гарант ОП;

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі:

·         Федик Оксана Василівна –кандидат псих. наук;

·         Іванцев Наталія Ігорівна – кандидат псих. наук;

·         Іванцев ЛюдмилаІгорівна – кандидат псих. наук;

·         Слипанюк Ольга Василівна – кандидат біологічних наук;

·         Лаппо Віолетта Валеріївна – доктор педагогічних наук;

·         Марчук Микола Васильович  – кандидат історичних наук;

·         Поясик Оксана Іванівна – кандидат педагогічних наук.

1200–1230 Підведення підсумків зустріічі 2. (ауд.401) Члени експертної групи
1230–1330 Обідня перерва
1330–1400 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи
1400–1500 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти

(ауд.401)

Члени експертної групи;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП

(для бакалаврських програм – по 2-3 здобувачі з кожного року навчання;)

1500–1530 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи
1530–1630 Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування

(ауд.401)

Члени експертної групи;

представники студентського самоврядування (1–2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від орану студентського самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому реалізовується ОП)

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 4
1700–1730 Відкрита зустріч

(ауд.401)

Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

1730–1800 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи
1800–1830 Зустріч 5 з роботодавцями

(ауд.401)

Члени експертної групи;

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП:

·         Ковтун Валерій Іванович – директор КВНЗ Коломийський педагогічний коледж Івано-Франківської обласної ради»

·         Гашинська Роксолана Василівна – завідувач  Інклюзивно-ресурсного центру Івано-Франківської області;

·         Семенюк Лідія Василівна – директор Коломийського ліцею  №6 імені Героя України Тараса Сенюка ;

·         Зелик Ольга Миколаївна – завідувач дошкільного навчального  закладу (ясла-садок) №11 «Сонечко».

1830–1900 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи
День 2(12 березня 2020 р.)
0830–0900 Приїзд експертної групи до ЗВО
0900–1000 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП Члени експертної групи;

·         Микитюк Галина Юріївна, гарант ОП;

·         Плекан  Юрій  Васильович– директор структурного підрозділу Коломийський навчально-науковий інститут.

1000–1030 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи
1030–11 30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом

(ауд.401)

Члени експертної групи;

·         Керівник або представник структурного підрозділу, відповідального за забезпечення якості у ЗВО-Слипанюк Ольга Василівна;

·         Представник адміністративно-господарської частини структурного підрозділу – Синітович Ярослав Дмитрович;

·         Заступник керівника структурного підрозділу з виховної роботи – Волощук Галина Михайлівна.

1130–12.30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи
1230–1330 Обідня перерва
1330–1400 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи
1400–1500 Резервна зустріч

(ауд.401)

Члени експертної групи;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

1500–1530 Зустріч 7 з випускниками ОП

(ауд.401)

Члени експертної групи;

випускники ОП останніх 5 років (8–10 осіб)

1530–1600 Зустріч 8із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами

(ауд.401)

Члени експертної групи.

·         Керівник або представник HR-департаменту – Солонець Ірина Федорівна;

·         Керівник або представник відділу по роботі зі студентами – Романкова Лілія Миколаївна;

·         Представник відділу кадрів – Смішко Орест Володимирович;

·         Представник відділу відповідального за впровадження та реалізацію дистанційного навчання – Івасюк Іван Ярославович.

1600–1630 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи
1630–1700 Фінальна зустріч

(ауд.401)

Члени експертної групи.

·         Михайлишин Галина Йосипівна – проректор з науково-педагогічної роботи.

·         Плекан Юрій Васильович, директор навчально-наукового інституту.

·         Микитюк Галина Юріївна, гарант ОП.

День 3 – (13 березня 2020 р.)
0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи