Кабінет психологічної допомоги студентам

Кабінет психологічної допомоги студентам (201 ауд.)

Психологічна підтримка

Важливим напрямком виховної роботи зі студентами КННІ є психологічна допомога, що сприяє адаптації студентів до умов навчання у   закладі вищої освіти гармонійному розвитку особистості майбутнього фахівця, готовності учасників освітнього процесу до ефективної взаємодії в процесі навчання, збереженню фізичного та психічного здоров’я студентів.

Мета роботи: психолого-педагогічний супровід студентів і студентських груп в   освітньому процесі, підвищення психологічної стійкості студентів; створення гармонійних та комфортних умов освітнього процесу, що сприяють підвищенню якості освітнього процесу в коледжі і спрямованих на максимально повне розкриття особистісного потенціалу студентів.

Напрями роботи: психодіагностика; корекційно-розвиваюча робота; консультування;  психологічна профілактика; психологічна просвіта; організаційно-методична діяльність.