АБІТУРІЄНТАМ

https://admission.pnu.edu.ua/

Абітурієнту 2019 року

Кафедра педагогіки і психології  здійснює підготовку бакалаврів за спеціальностями:

013 «Початкова освіта»

014 Середня освіта. Фізична культура

053 Психологія

Оплата-за-навчання-станом-на-2018-рік

Перелік-конкурсних-предметів-на-2019-рік

Середня освіта. Фізична культура

 

Випускники закладу вищої освіти освітнього рівня бакалавр зі спеціальності

013 Початкова освіта можуть працювати в таких галузях народного господарства:

 • освіта;
 • наука і наукове обслуговування;
 • об’єднання громадян;
 • управління.

Після завершення навчання наші випускники мають змогу працювати:

 • вчителем початкових класів;
 • вихователем груп продовженого дня;
 • педагогом-організатором у літніх оздоровчих таборах та інших дитячих оздоровчих закладах.

Здобута вища педагогічна освіта відкриває перспективи кар’єрного росту, адже наші випускники  уже сьогодні обіймають посади:

директора загальноосвітньої школи;

керівника дитячого оздоровчого закладу;

інспектора міського відділу освіти;

методиста районного відділу освіти.

Одержані за час навчання знання й уміння дозволяють започаткувати власну справу в галузі освіти. Наші випускники можуть засновувати й очолювати:

приватні школи;

приватні позашкільні навчальні заклади;

приватні дитячі оздоровчі табори.

А також створювати бюро по наданню послуг:

репетитора;

вихователя.

 

Випускники закладу вищої освіти освітнього рівня бакалавр зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) можуть працювати в таких галузях народного господарства:

 • охорона здоров’я;
 • фізична культура;
 • освіта;
 • об’єднання громадян.

Випускники можуть працювати на таких первинних посадах:

 • вчитель фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах;
 • інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку;
 • тренер-викладач з видів спорту;
 • фітнес-тренер.

Бакалавр зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) може обіймати такі посади:

 • головний методист з фізичної культури;
 • керівник дитячо-юнацької спортивної школи;
 • керівник спортивного клубу;
 • головний консультант з фізичної культури (керівник головного підрозділу).

 

Випускники закладу вищої освіти освітнього рівня бакалавр зі спеціальності «Психологія» за кваліфікацією «Психолог» можуть працювати в таких галузях народного господарства:

 • охорона здоров’я;
 • фізична культура та соціальне забезпечення;
 • освіта;
 • наука і наукове обслуговування;
 • об’єднання громадян.

Бакалавр з  психології може виконувати  –  аналітичні, прогностичні, дослідницькі функції:

 • використовувати існуючі та створювати нові методи вивчення особистості;
 • займатися корекцією психічних явищ людини;
 • пропонувати та впроваджувати рекомендації щодо оптимізації процесів трудової, спортивної та навчальної діяльності, умов праці та відпочинку.

Випускники можуть працювати на таких первинних посадах:

 • профконсультант;
 • спеціаліст з надання допомоги неблагополучним сім’ям;
 • спеціаліст з соціальної роботи;
 • голова секції (творчої).

Бакалавр з психології може обіймати такі посади:

 • психолог;
 • науковий співробітник з психології;
 • консультант медико-психолого-педагогічної комісії;
 • завідувач молодіжного центру;
 • головний консультант (керівник головного підрозділу).

 

За всіма спеціальностями передбачено денну і заочну форми навчання,

тому багато наших студентів мають змогу вчитися й працювати одночасно.

 

Кращі випускники нашого інституту отримують рекомендацію для вступу до магістратури, закінчення якої надає право працювати викладачами у  педагогічних училищах, технікумах, коледжах.

 

Випускники нашого університету отримують диплом на двох мовах (українською і англійською), що відкриває шлях до працевлаштування у країнах Східної і Західної Європи.

 

 

Здійснюється прийом документів від випускників коледжів, технікумів, училищ, ліцеїв з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста з таких напрямів підготовки за скороченим терміном навчання (на 2-3 курси)

 

 

Спеціальності ступеня бакалавра

Фахове

випробування

013 Початкова освіта Педагогіка
014 Середня освіта. Фізична культура Теорія і методика фізичного виховання
053 Психологія Основи психології