053 Психологія

1.1 Обов’язкові дисципліни

 1. Історія України
 2. Історія української культури
 3. Фізілогія ЦНС – силабус
 4. Українська мова за ПС
 5. Філософія
 6. Загальна психологія
 7. Вікова психологія
 8. Вступ до спеціальності
 9. Анатомія та еволюція НС – Силабус
 10. Психофізіологія
 11. Зоопсихологія і порівняльна психологія
 12. Диференцiальна психологія
 13. Історія психології
 14. Соціальна психологія
 15. Педагогічна психологія
 16. Експериментальна психологія
 17. Психологія праці (1)
 18. Клінічна психологія
 19. Психологія сімї
 20. Психологiя насилля
 21. Психодiагностика
 22. Основи псиконсультування
 23. Психологiя управлiння
 24. Патопсихологія
 25. Психотерапія
 26. Юридична психологія
 27. Органiзацiйна психологiя
 28. Психологiя конфлiкту
 29. Психологія мотивації поведінки та діяльності
 30. Психологія масової свідомості
 31. Екологiчна психологія