Романишин Руслана Ярославівна

Романишин Руслана Ярославівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, а також працює на посаді доцента кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-наукового інституту за суміщенням.

https://kfmitpo.pnu.edu.ua/романишин-руслана-ярославівна-2/

У 1996 закінчила фізико-математичний факультет Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. У 1996 – 1997 рр. працювала вчителем математики Надвірнянського фізико-математичного ліцею. У1997−2003 рр. навчалася в аспірантурі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. З 2003 р. розпочала викладацьку діяльність в університеті асистентом кафедри теорії і методики початкової освіти.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію. З 2011 р. доцент кафедри математичних і природничих дисциплін початкової освіти.

Романишин Р.Я. є автором близько 90 статей та методичних розробок з математики та методики викладання математики у початковій школі. Член методичної ради педагогічного факультету.

У 2019 р. у рамках проекту програми ЄС Еразмус+ KA2 «Модернізація вищої педагогічної освіти з використання інноваційних інструментів викладання (MoPED)» (№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP) пройшла навчання і використовує сучасні інноваційні технології навчання у роботі зі студентами при викладанні дисциплін.

Романишин Р.Я. активно займається волонтерською, благодійною та громадською діяльністю. Співпрацює з Центром освітніх інновацій та є керівником гуртка для молодих школярів. З 2018 р. на волонтерських засадах викладає в Університеті третього віку.

За досягнення в галузі науки і освіти у 2015 році була відзначена грамотою Івано-Франківського обласного департаменту науки і освіти.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Наукова діяльність: Романишин Р.Я. працює над проблемами формування математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи, психолого-дидактичні та нейрофізіологічні засади навчання математики учнів початкової школи, методична система формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи.

Навчальна діяльність:забезпечує викладання навчальних дисциплін: «Методика навчання освітньої галузі «Математика», «Методика розв’язування задач з логічним навантаженням», «Нетипові методи розв’язування математичних задач»