Самостійна робота студентів

Графік самостійної роботи студентів (2019-2020 н.р)

Спеціальність 013 Початкова освіта

Самостійна робота з Етнопсихології

Самостійна робота з Психології загальної

Самостійна робота Філософія

Cамостійна робота Педагогічна майстерність

Самостійна робота з педагогічної інноватики

Самостійна робота ОПД

Технології навчання освітніх галузей в ПШ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ «ПРИРОДОЗНАВСТВО»

СУМ (ПО-1)

СУМ(ПО-3)

Українська мова за ПС (ПО-2)

Історія педагогіки

Педагогічний менеджмент

МНОГ “Здоров’я і фізична культура”

Сучасна українська мова з практикумом

Основи культури і техніки мовлення

Розвиток творчих здібностей молодших школярів

Спеціальність 053 Психологія

Самостійна робота з Вікової психології

Самостійна робота з психології праці

Психологія сімї

Практикум із загальної психології (1)

Загальна психологія

Етнопсихологія

Фізіологія НС

Еволюція та анатомія центральної нервової системи людини

Українська мова ПС (ПС-2)