Поясик Оксана Іванівна

кандидат педагогічних наук,

доцент,

завідувач кафедри

oksana.poiasyk@pnu.edu.ua

 

Персональна інформаціяОсновні публікаціїДіяльністьКонтакти

Спеціальність – 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Сфера наукових зацікавлень – історія педагогіки, методика, теорія навчання і виховання

Поясик О. І. Лаппо В. В. Методика виховної роботи: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2010. 238 с. (Гриф Міністерства освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих закладів (Лист № 1/11-6685 від 20.07.10)).
Поясик О. І. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи в контексті компетентісного підходу. Гуманітарний вісник. Педагогіка. Психологія. Філософія. Том І. № 28. Хмельницький, 2013. С. 243 – 248.
Поясик О. І. Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20–30-ті рр. ХХ ст.) / О. І. Поясик. Монографія. Видання друге, доповнене. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. 170 с.Авторське право на твір№ 34124 від 14.07 2010 р. Музична освіта та виховання учнів і молоді Галичини (20–30-ті рр. ХХ ст.)
Поясик О. І. Історія педагогіки: Навчальний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2013. 172 с.Авторське право на твір №53569 від 08.02.2014 р.
Поясик О. І. Особистісно орієнтоване навчання як запорука розвитку особистості школяра. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (19), Issue: 38, 2015, pp. 55 – 59.
Poyasyk Oksana. Preserving the Tradition of Easter Eggs in the Edukation of Children of the Highlands. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpation National University. Vol. 1, No 2, 3 (2014). P. 197 – 203. індекс цитування DOI (digital objectidentifier).
Поясик О. І. Питання інклюзії та інтеграції в умовах сучасної реформи. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичноїконференції (Коломия, 30 листопада 2017 р.). Івано-Франківськ:НАІР, 2017. С168-173.
Поясик О.І. Інтелектуальна обдарованість учнів початкових класів як психолого-педагогічна проблема. Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи: зб. наукових праць учасників міжнародної науково-практичноїконференції (Коломия, 30 листопада 2018 р.). Івано-Франківськ: НАІР, 2017. С 79-86.

Поясик О. І. Вплив музики на розвиток особистості молодшого школяра. Молодий вчений. № 5.2 (57.2) травень 2018. С. 103-106. Index Copernicus

Сфера діяльності – історія педагогіки, методика, теорія навчання і виховання