Наукові заходи

 1. Звіт про наукову діяльність кафедри педагогіки і психології  Коломийськогого навчально-наукового інституту за 2017 рік.
 2. Міжнародної  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи» від 30 листопада 2017 р.
 3. Регіональний науково-практичний семінар «Актуальні питання практичної психології у координатах сучасних парадигм»(21-23 квітня 2016 р.).
 4. Міжнародний науково-практичний семінар «Актуальні проблеми вивчення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського» (26–27 вересня 2013 р.);
 5. Науково-практичний семінар з міжнародною участю «Актуальні проблеми початкової школи в сучасних умовах» (08–09 грудня 2011 р.);
 6. Всеукраїнська конференція «Психолого-педагогічні аспекти в етнокультурній традиції» (23–24 квітень 2009 р.);
 7. Науково-практичний семінар з психології та психотерапії (29–30.09.2007 р.);
 8. Науково-практичний семінар «Інноваційні технології в сучасній педагогіці» (19–20.04.2007 р.);
 9. Звіт про проведення регіонального  науково-практичного семінару «Актуальні питання практичної психології у координатах сучасних парадигм»в Коломийському інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
 10. XIV звітна наукова конференція викладачів у Коломийському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. (27 березня 2018 року).
 11. XIV звітна наукова конференція студентів у Коломийському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. (28 березня 2018 року).
 12. II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогіки початкової школи в контексті освітньої реформи» (30 листопада 2018 року). Програма конференції
 13. XV звітна наукова конференція викладачів у Коломийському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. (19-20 березня 2019 року).
 14. XV звітна наукова конференція студентів у Коломийському навчально-науковому інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. (21 березня 2019 року).