Дисципліни вільного вибору студентів ПС

Каталог вибіркових дисциплін ОП Психологія

1.2. Вибіркові дисципліни

 1.2.1. Вибір ВНЗ

1.Сучасні інформаційні технології(за професійним спрямуванням)

2. Логіка

3. Політологія

4. Педагогіка та педагогічна майстерність

5.Теорія ймовірностей та математична статистика

6. Іноземна мова (І)

7. Іноземна мова (англійська)

Філософія психології

1.2.2. Вибіркові дисципліни студента

 1. Організація професійної приватної  діяльності психолога
 2. Діяльність психолога у системі інклюзивної освіти
 3. Психологія лідерства
 4. Екзистенційна арттератія
 5. Психотерапія у практиці клінічного психолога
 6. Сучасні технології створення тренінгу
 7. Кримінальна психологія
 8. Психотерапія дітей і підлітків
 9. Психологія віктимності
 10. Психологія життєвих криз
 11. Психологія аутичної дитини
 12. Пенітенціарна психологія
 13. Психологічні основи сексології та сексопаталогії
 14. Психологія реклами
 15. Особливості діяльності психолога у ЛПЗ
 16. Етнопсихологія
 17. Практикум із загальної психології
 18. Практикум із прикладної соціальної психології
 19. Основи психологічної реабiлітації
 20. Техніки розвитку комунікативної компетентності
 21. Перинатальна психологiя та психологія материнства
 22. Основи соціально-психологічного тренінгу
 23. Психологія загального здоров’я та психологічного благополуччя
 24. Соціально-психологічні технології впливу на особистість і групу
 25. Психологія аномального розвитку
 26. Медіапсихологія
 27. Психологія здорового способу життя
 28. Психологічні технології ведення переговорів і вирішення конфліктів
 29. Психологiя суїцидальної поведiнки
 30. Військова психологія
 31. Основи психокорекції залежностей
 32. Психологічний супровід персоналу організацій
 33. Основи психосоматики
 34. Психологічний відбір та оцінка персоналу
 35. Психологія творчості
 36. Судово-психологічна експертиза
 37. Методи психологічної допомоги особам з невротичними розладами
 38. Психологічні технології  іміджмейкеру і піару